ENG | BGR
Bear CMS installation

Инсталация на Bear CMS

Имате проблеми с инсталацията, ние ще помогнем :)

   Вие сте уеб дизайнер и искате да работите с < Bear CMS >, но изпитвате затруднения с инсталирането на системата и привеждането и в действие, ние ще задвижим платформата срещу минимално заплащане, искаме Вие да успеете , вярваме във вашия талант.

    Инсталацията съдържа следната последователност:
1. Регистрация на домейн или предоставяне на ваш домейн.
2. Създаване на служебен и-мейл.
3. Регистрация в Bear CMS / v2
4. Активиране на домейна в NS1 Hosting/ впоследствие може да мигрирате към друг хостинг.
5. Инсталация на < INDEX FILE > в папка PUBLIC
6. ИНСТАЛАЦИЯ НА < httacess file PHP 7.3 > в папка PUBLIC
7. START INSTALATION / example.com /bearcms-installer-0e35be310ce8197bea3b1f5ae550b0e5.php
8. Въвеждане на секретния ключ / IOJFHFYFJVJFDHDHDHFGVHVBJFNJNJ
9. Верификация на пълномощното през служебения и-мейл.
10. Вход в админ панела
11. Вече Вие сте на ход.

Внимание !

   След като инсталацията е завършена и е изплатена цялата сума за услугата, всички данни свързани с платформата ще бъдат предоставени на клиента, достъп до < bussines e-mail >, до хостинг профила, до профила на инсталацията, след което клиента трябва да промени всички пароли за достъп, за да стане едноличен управител на съдържанието.

Цена

150.00 лв.

   Преди да стартираме инсталацията ще искаме 50% авансово плащане ( 75.00 лв. ), ще ви бъде предоставена банкова сметка за изплащане на сумата въз основа на подписан двустранен договор за услуги в сферата на информационните технологии.
Bear CMS installation