за нас

За нас

Важното е на къде вървиш

Фирма "СОЛ" ЕООД
Е създадена през 2005 г. с рекламна издателска дейност, от 2005 до 2009 г. фирмата е издател на списание "Имоти +", а през 2007 г. е създадено студио за графичен и уеб дизайн < Graffiti > студиото работи в две направления: печат, печатна реклама и създаване на уеб сайтове и приложения, използваните приложения, програми и езици са: PHP обектно-ориентирано програмиране, MVC, MySQL, PostgreSQL база данни, JavaScript, HTML6, CSS3, Облачни технологии. Студиото използва най-новите тенденции в програмирането, дизайна и ИТ технологиите, продуктите, които създаваме, са напълно персонализирани и оптимизирани за SEO, Google, Yahoo, Bing и други, всички наши продукти са максимално прости и лесно достъпни за потребителя с чист и разбираем дизайн. От 2014 г. студиото работи под търговската марка <webConstructions>. Главните инструменти с които работи студиото в момента са базирани в облачни структури на < Amazon > използват се най-новите технологии за работа в интернет.
за нас